KYLMÄSTÄ SODASTA MUUTOKSEN MAAILMAAN

”Maailman muutos ja Suomi 1990-2010” julkaistiin vuonna 2011 monipuolisena multimediaoppimisympäristönä opetuksen tueksi. Vuonna 2023 tehdyssä päivityksessä alkuperäinen materiaali vietiin uuteen alustaan nettisivustoksi. Samalla materiaali ryhmiteltiin uudelleen mm. alavalikkoja yhdistämällä luettavuuden ja selaamisen helpottamiseksi. 

***

Maailmanlaajuista, kahden vastakkaisen blokin välistä valtakamppailua, ”kylmän sodan” kautta, kesti yli neljä vuosikymmentä, joten on ymmärrettävää, että sen jälkeisiä tapahtumia yhä verrataan tuohon aikaan. Tällöin on aiheellista kiinnittää huomiota siihen, kuinka perustavasti olosuhteet ovat viime vuosina muuttuneet Suomen lähialueilla Euroopassa, ja miten maailman valtasuhteiden vastakäynnistynyt muutos tulee vaikuttamaan Euroopan ja Suomen asemaan. Sivuston käyttäjän kannattaa huomioida, että siinä esitetyt kehitysnäkymät perustuvat 2010-luvun alun tilanteeseen ja niiden pohjalta tehtyihin arvioihin.

Euroopassa kylmän sodan aika päättyi 1990-luvun alussa Saksan yhdistymiseen ja Itä-Euroopan kommunistihallitusten kaatumiseen. Kohta myös Neuvostoliitto hajosi sisäisiin ongelmiinsa. Kylmän sodan rakenteiden purkaminen sujui lähes väkivallattomasti, mutta riskit olivat suuret. Itäisen Euroopan suureen murrokseen liittyi myös Jugoslavian väkivaltainen hajoaminen, minkä yhteydessä kävi ilmi, etteivät silloiset kriisinhallintamekanismit toimineet.